British Schools

British Schools

Jakob Ladenstedt är VD för British Schools och brinner för att utveckla konceptet för en riktigt bra förskola och grundskola.

När man har gått på British ska man känna att man har fått ett försprång. Man ska vara väl förberedd för nästa steg i sin utveckling, oavsett om det handlar om att börja grundskolan eller gymnasiet. Ett försprång kunskapsmässigt, i det sociala samspelet med andra och inte minst i det engelska språket, säger Jakob. Målet är att våra elever ska vara väl rustade för att möta en global värld oavsett vilken väg de väljer vidare i livet.

Vi vill såklart även hänga med i utvecklingen digitalt och marknadsföra oss på ett bra sätt. Vi har valt att samarbeta med Torbjörn & Frallan för att de skapar genuina relationer på ett både personligt och professionellt sätt. De är snabba, lyhörda för våra behov och intresserade av att förstå vad vi står för. Samarbetet upplevs som ett partnerskap där vi tillsammans strävar mot att uppnå mätbara resultat. Torbjörn & Frallan har bidragit till att stärka vårt digitala varumärke och det har gett konkreta resultat med en tydlig ökning av antalet följare.

366 494 Torbjörn och Frallan